قانون مربوط به اصلاحات اراضی4

دفتر حقوقی وکیل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ی خدمات حقوقی

سایت وکیل من:  www.vakileman.com

قانون مربوط به اصلاحات اراضی4
‌تبصره ۳ – در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده‌است با متولیان و یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد.

 

پربازدیدترین مطالب

وکیل پایه یک داد گستری.بهترین وکیل پایه یک دادگستری .بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران ..بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران .وکیل پایه یک دادگستری تهران .وکیل دادگستری تهرا ن..وگیل دادگستری پایه یک.وکیل دادگستری تهران.وکیل دادگستری زن.بهترین وکیل دادگستری تهران .وکیل پایه یک .بهترین وکیل پایه یک.بهتربن وکیل پایه یک تهران.بهترین وکیل پایه یک ایران.وکیل پایه یک تهراندفتر حقوقی در دبی..موسسه حقوقی در دبی.وکیل ملک در دبی.بهترین دفتر وکیل دردبی.دفتر وکیل در دبی.بهترین وکیل ایران در دبی.وکیل ایران در دبی.بهترین وکیل در دبی.وکیل در دبی.قرارداد های بین المللی..وکیل قراردادهای بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران.بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران..دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی تهران.بهترین دفتر حقوقی ایران..لیست دفاتر حقوقی.دفترحقوقی بین المللی. احصار وراثت.وکیل انحصار وراثت. بهترین وکیل انحصار وراثتهترین وکیل انحصار وراثت.تهران. بهترین وکیل انحصار وراثت ایران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقی تهران.بهترین موسسه حقوقی ایرانلیست موسسه حقوقی. موسسه حقوقی بین المللیدفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل در ایران. بهترین دفتروکیل در تهراندفتر وکیل بین المللی.دفتر وکالتبهترین دفتروکالتبهترین دفتر وکالت تهرانبهترین دفتر وکالت ایران. لیست دفاتر وکالت.لیست دفاتر وکالت تهران. لیست دفاتر وکالت  ایراندفاتر وکالت بین المللی

محبوب ترین

وکیل خانواده.  وکیل ملک در دبیوکیل ملکبهترین وکیل ملک.  .وکیل ملک در تهران..بهترین وکیل ملک در تهرانوکیل متخصص ملک.  وکیل طلاق.وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق تهران.  بهترین وکیل طلاق ایران..  وکیل دعاوی..وکیل دعاوی تجاری. بهترین وکیل دعاوی تجاری ..  وکیل دعاوی ملکیبهترین وکیل دعاوی ملکی. بهترین وکیل دعاوی کیفری.  وکیل دعاوی کیفری.وکیل دعاوی حقوقی. .بهترین وکیل دعاوی حقوقی ..طلاق توافقی. وکیل طلاق توافقیوکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقی ایران. وکیل شرکتهای خارجی.وکیل. وکیل در تهران.بهترین وکیل. بهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در ایرانوکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل زمین بهترین وکیل زمین.بهترین وکیل زمین تهران. بهترین وکیل زمین ایران.

بخش ویژه

وکیل زمین شهری. بهترین وکیل زمین شهری.بهترین وکیل زمین شهری تهران هترین وکیل زمین شهری ایرانوکیل شرکتهای نفتی.قراردادهای نفتی.وکیل قراردادهای نفتی. مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی در تهرانبهترین مشاور حقوقی در ایران ..وکیل دیوانعالیوکیل دیوانعالی تهران .وکیل دیوانعالی ایرانبهترین وکیل دیوانعالی تهرانبهترین وکیل دیوانعالی  ایران..وکیل اراضیوکیل اراضی تهرانوکیل اراضی یران .  بهترین وکیل اراضی تهران .بهترین وکیل اراضی ایران..وکیل مالکیت معنویوکیل مالکیت معنوی تهران.وکیل مالکیت معنوی ایران. بهترین وکیل مالکیت معنوی تهران .  بهترین وکیل مالکیت معنوی ایران..وکیل ثبت اختراع .وکیل ثبت اختراع تهران .وکیل ثبت اختراع ایران. بهترین وکیل ثبت اختراع تهران.  بهترین وکیل ثبت اختراع ایران.وکیل سرمایه گذاریوکیل سرمایه گذاری تهرانوکیل سرمایه گذتری ایران .بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران.  بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران. وکیل

جدیدترین مطالب

وکیل گاز پترو شیمی . وکیل گازپتروشیمی تهرانوکیل گازپتروشیمی ایرانبهترین وکیل گاز پتروشیمی تهران .  بهترین وکیل گاز پتروشیمی ایران..وکیل دفاتر .وکیل دفارت تهران  .وکیل دفاتر ایران.بهترین وکیل دفاتر تهران. بهترین وکیل دفاتر ایران..وکیل ثبت برند .وکیل ثبت برند تهران. وکیل ثبت برند ایرانبهترین وکیل ثبت برند تهران. بهترین وکیل ثبت برند ایران..وکیل دیوان عالی .وکیل دیوان  عالی تهران.وکیل دیوان عالی ایران .بهترین وکیل دیوان عالی تهران. بهترین وکیل دیوان عالی ایران.وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت ادری تهران .وکیل دیوان عدالت اداری ایران ..هترین وکیل دیوان عدالت اداری تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران..وکیل دیوان عدالتوکیل ایران در شارجه .  بهترین وکیل ایران در شارجه . دفتر وکیل در شارجه ..بهترین دفتر وکیل در  شارجه. وکیل ملک در شارجهموسسه حقوقی در شارجه .دفتر حقوقی در شارجه ..وکیل دیوان عدالت تهران.وکیل دیوان عدالت ایرانبهترین وکیل دیوان عدالت تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت ایران بهترین وکیل ثبت اختراع. بهترین وکیل سرمایه گذاری.. بهترین وکیل گاز پترو شیمی. وکیل مهریه.بهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه تهران.بهترین وکیل مهریه ایران.. وکیل اماراتبهترین وکیل امارات. وکیل راس الخیمهبهترین وکیل راس الخیمه.وکیل در ابو ظبی. بهترین وکیل در ابو ظبی. وکیل ام القوین تهرانوکیل ام القوین ایران..وکیل اتباع خارجی. ویزای کار اتباع خارجی. امور اتباع خارجی.بیمه اتباع خارجی.اقا مت اتباع خارجی در ایران. پروانه اقامت اتباع حارجی.حقوق اتباع خارجی در ایران..حقوق اتباع خارجی. وکیل اتباع بیگانه. ویزای کار اتباع بیگانهامور اتباع بیگانه. بیمه اتباع بیگانه . اقامت اتباع بیگانه در ایران. پروانه اقامت اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانه در ایران.وکیل چک. وکیل چک برگشتی.بهترین وکیل چک .بهترین وکیل چک  درتهران.بهترین وکیل چک در ایران.دفتر وکیل چک..دفتر وکیل چک در تهران.دفتر وکیل چک در ایران.وکیل ستاد اجرایی فرمان امام. وکیل اربیلبهترین وکیل اربیلوکیل اربیل عراقوکیل کردستان عراق. وکیل کپی برابر اصل مدارک.کپی برابر اصل. وکیل آشنا به زبان انگلیسی .  وکیل آشنا به زبان ترکیوکیل آشنا به زبان چینی .  اشتغال اتباع بیگانه .  اشتغال اتباع خارجی .  پروانه کار اتباع بیگانه .  پروانه کار اتباع خارجی . خدمات حقوقی اتباع بیگانه .  خدمات حقوقی اتباع خارجی .  وکیل ثبت شرکتهای خارجی .  خدمات حقوقی شرکتهای خارجیوکیل ثبت شرکت های خارجی .  خدمات حقوقی شرکت های خارجی    
وکیل خانواده غرب تهران 
 .  وکیل ثبت شرکت های خارجی  .  وکیل پایه  یک دادگستری  در دبی .  دفتر وکالت در دبی

دفتر وکالت در تهران  .  دفتر حقوقی در شارجه  دفتر وکیل در شارجه .  بهترین وکیل خانواده در تهران .

  وکیل خانواده خوب در تهران  .  

.

 

مطالب انگلیسی

Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran.expert lawyers in Iran.expert lawyers in Tehran best expert lawyers.Iranian expert lawyers .top expert lawyers .  Iran expert lawyer .  Tehran expert lawyers . Persian expert lawyers.expert lawyers.top expert lawyerIranian expert lawyer  .  expert lawyer in Iran .  expert lawyer in Tehran .Tehran expert lawyerbest expert lawyer . Persian expert lawyer . expert lawyer . expert law frim in Iran . expert law office in Iran .  list of Iranian lawyer .  best Iranian lawyer .  top Iranian lawyer .Iranian lawyers .  Iranian law firm in Tehran . top Iranian law firm in Tehran .  best Iranian law firm in Tehranlist of Iranian law firm in Tehran .  Iranian law firms in Tehran .  top Iranian law firms in Tehran .  best Iranian law firms in Tehran  .  list of Iranian law firms in Tehran .  Iranian law firm .  top Iranian law firmbest Iranian law firm  .  list of Iranian law firm .  best Iranian law firms .  top Iranian law firms .  list of Iranian law firms . Iranian law office in Tehran .  Iranian law firms  .  best Iranian law office in Tehran.top Iranian law office in Tehran .  list of Iranian law office in Tehran .  Iranian law office  .  top Iranian law officebest Iranian law office  .  list of Iranian law office  .  best Iranian law offices  .  top Iranian law offices .  list of Iranian law offices .  Iranian law offices  .Iranian attorney  .  top Iranian attorney  .  list of Iranian attorneybest Iranian attorneys  .  top Iranian attorneys . list of Iranian attorneys  .  best Iranian attorney .  Persian lawyer in Tehra  .  top Persian lawyer in Tehran. top Persian lawyers in Tehran .  list of Persian lawyers in Tehran .  Persian lawyer  .  top Persian lawyer .best Persian lawyer  .  Persian lawyers  .  top Persian lawyers  .  best Persian lawyers  .  list of Persian lawyersTehran lawyerTOP IRANIAN LAW OFFICES IN TEHRAN  .    BEST IRANIAN LAW OFFICES IN TEHRAN   .    LIST OF IRANIAN LAW OFFICES IN TEHRAN   .   IRANIAN LAW OFFICES  IN TEHRAN .

IRAN EXPERT LAWYERS

 

.  registered law firm in Iran

 

 

 

قانون مربوط به اصلاحات اراضی2

دفتر حقوقی وکیل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ی خدمات حقوقی

سایت وکیل من:  www.vakileman.com

قانون مربوط به اصلاحات اراضی2

ماده دوم – حداکثر مالکیت زمین

‌تبصره ۱ – در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقت خاص شده‌است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده‌کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری‌داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام‌موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع‌زمینهایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد.

 

پربازدیدترین مطالب

وکیل پایه یک داد گستری.بهترین وکیل پایه یک دادگستری .بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران ..بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران .وکیل پایه یک دادگستری تهران .وکیل دادگستری تهرا ن..وگیل دادگستری پایه یک.وکیل دادگستری تهران.وکیل دادگستری زن.بهترین وکیل دادگستری تهران .وکیل پایه یک .بهترین وکیل پایه یک.بهتربن وکیل پایه یک تهران.بهترین وکیل پایه یک ایران.وکیل پایه یک تهراندفتر حقوقی در دبی..موسسه حقوقی در دبی.وکیل ملک در دبی.بهترین دفتر وکیل دردبی.دفتر وکیل در دبی.بهترین وکیل ایران در دبی.وکیل ایران در دبی.بهترین وکیل در دبی.وکیل در دبی.قرارداد های بین المللی..وکیل قراردادهای بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران.بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران..دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی تهران.بهترین دفتر حقوقی ایران..لیست دفاتر حقوقی.دفترحقوقی بین المللی. احصار وراثت.وکیل انحصار وراثت. بهترین وکیل انحصار وراثتهترین وکیل انحصار وراثت.تهران. بهترین وکیل انحصار وراثت ایران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقی تهران.بهترین موسسه حقوقی ایرانلیست موسسه حقوقی. موسسه حقوقی بین المللیدفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل در ایران. بهترین دفتروکیل در تهراندفتر وکیل بین المللی.دفتر وکالتبهترین دفتروکالتبهترین دفتر وکالت تهرانبهترین دفتر وکالت ایران. لیست دفاتر وکالت.لیست دفاتر وکالت تهران. لیست دفاتر وکالت  ایراندفاتر وکالت بین المللی

محبوب ترین

وکیل خانواده.  وکیل ملک در دبیوکیل ملکبهترین وکیل ملک.  .وکیل ملک در تهران..بهترین وکیل ملک در تهرانوکیل متخصص ملک.  وکیل طلاق.وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق تهران.  بهترین وکیل طلاق ایران..  وکیل دعاوی..وکیل دعاوی تجاری. بهترین وکیل دعاوی تجاری ..  وکیل دعاوی ملکیبهترین وکیل دعاوی ملکی. بهترین وکیل دعاوی کیفری.  وکیل دعاوی کیفری.وکیل دعاوی حقوقی. .بهترین وکیل دعاوی حقوقی ..طلاق توافقی. وکیل طلاق توافقیوکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقی ایران. وکیل شرکتهای خارجی.وکیل. وکیل در تهران.بهترین وکیل. بهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در ایرانوکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل زمین بهترین وکیل زمین.بهترین وکیل زمین تهران. بهترین وکیل زمین ایران.

بخش ویژه

وکیل زمین شهری. بهترین وکیل زمین شهری.بهترین وکیل زمین شهری تهران هترین وکیل زمین شهری ایرانوکیل شرکتهای نفتی.قراردادهای نفتی.وکیل قراردادهای نفتی. مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی در تهرانبهترین مشاور حقوقی در ایران ..وکیل دیوانعالیوکیل دیوانعالی تهران .وکیل دیوانعالی ایرانبهترین وکیل دیوانعالی تهرانبهترین وکیل دیوانعالی  ایران..وکیل اراضیوکیل اراضی تهرانوکیل اراضی یران .  بهترین وکیل اراضی تهران .بهترین وکیل اراضی ایران..وکیل مالکیت معنویوکیل مالکیت معنوی تهران.وکیل مالکیت معنوی ایران. بهترین وکیل مالکیت معنوی تهران .  بهترین وکیل مالکیت معنوی ایران..وکیل ثبت اختراع .وکیل ثبت اختراع تهران .وکیل ثبت اختراع ایران. بهترین وکیل ثبت اختراع تهران.  بهترین وکیل ثبت اختراع ایران.وکیل سرمایه گذاریوکیل سرمایه گذاری تهرانوکیل سرمایه گذتری ایران .بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران.  بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران. وکیل

جدیدترین مطالب

وکیل گاز پترو شیمی . وکیل گازپتروشیمی تهرانوکیل گازپتروشیمی ایرانبهترین وکیل گاز پتروشیمی تهران .  بهترین وکیل گاز پتروشیمی ایران..وکیل دفاتر .وکیل دفارت تهران  .وکیل دفاتر ایران.بهترین وکیل دفاتر تهران. بهترین وکیل دفاتر ایران..وکیل ثبت برند .وکیل ثبت برند تهران. وکیل ثبت برند ایرانبهترین وکیل ثبت برند تهران. بهترین وکیل ثبت برند ایران..وکیل دیوان عالی .وکیل دیوان  عالی تهران.وکیل دیوان عالی ایران .بهترین وکیل دیوان عالی تهران. بهترین وکیل دیوان عالی ایران.وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت ادری تهران .وکیل دیوان عدالت اداری ایران ..هترین وکیل دیوان عدالت اداری تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران..وکیل دیوان عدالتوکیل ایران در شارجه .  بهترین وکیل ایران در شارجه . دفتر وکیل در شارجه ..بهترین دفتر وکیل در  شارجه. وکیل ملک در شارجهموسسه حقوقی در شارجه .دفتر حقوقی در شارجه ..وکیل دیوان عدالت تهران.وکیل دیوان عدالت ایرانبهترین وکیل دیوان عدالت تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت ایران بهترین وکیل ثبت اختراع. بهترین وکیل سرمایه گذاری.. بهترین وکیل گاز پترو شیمی. وکیل مهریه.بهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه تهران.بهترین وکیل مهریه ایران.. وکیل اماراتبهترین وکیل امارات. وکیل راس الخیمهبهترین وکیل راس الخیمه.وکیل در ابو ظبی. بهترین وکیل در ابو ظبی. وکیل ام القوین تهرانوکیل ام القوین ایران..وکیل اتباع خارجی. ویزای کار اتباع خارجی. امور اتباع خارجی.بیمه اتباع خارجی.اقا مت اتباع خارجی در ایران. پروانه اقامت اتباع حارجی.حقوق اتباع خارجی در ایران..حقوق اتباع خارجی. وکیل اتباع بیگانه. ویزای کار اتباع بیگانهامور اتباع بیگانه. بیمه اتباع بیگانه . اقامت اتباع بیگانه در ایران. پروانه اقامت اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانه در ایران.وکیل چک. وکیل چک برگشتی.بهترین وکیل چک .بهترین وکیل چک  درتهران.بهترین وکیل چک در ایران.دفتر وکیل چک..دفتر وکیل چک در تهران.دفتر وکیل چک در ایران.وکیل ستاد اجرایی فرمان امام. وکیل اربیلبهترین وکیل اربیلوکیل اربیل عراقوکیل کردستان عراق. وکیل کپی برابر اصل مدارک.کپی برابر اصل. وکیل آشنا به زبان انگلیسی .  وکیل آشنا به زبان ترکیوکیل آشنا به زبان چینی .  اشتغال اتباع بیگانه .  اشتغال اتباع خارجی .  پروانه کار اتباع بیگانه .  پروانه کار اتباع خارجی . خدمات حقوقی اتباع بیگانه .  خدمات حقوقی اتباع خارجی .  وکیل ثبت شرکتهای خارجی .  خدمات حقوقی شرکتهای خارجیوکیل ثبت شرکت های خارجی .  خدمات حقوقی شرکت های خارجی

مطالب انگلیسی

Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran.expert lawyers in Iran.expert lawyers in Tehran best expert lawyers.Iranian expert lawyers .top expert lawyers .  Iran expert lawyer .  Tehran expert lawyers . Persian expert lawyers.expert lawyers.top expert lawyerIranian expert lawyer  .  expert lawyer in Iran .  expert lawyer in Tehran .Tehran expert lawyerbest expert lawyer . Persian expert lawyer . expert lawyer . expert law frim in Iran . expert law office in Iran .  list of Iranian lawyer .  best Iranian lawyer .  top Iranian lawyer .Iranian lawyers .  Iranian law firm in Tehran . top Iranian law firm in Tehran .  best Iranian law firm in Tehranlist of Iranian law firm in Tehran .  Iranian law firms in Tehran .  top Iranian law firms in Tehran .  best Iranian law firms in Tehran  .  list of Iranian law firms in Tehran .  Iranian law firm .  top Iranian law firmbest Iranian law firm  .  list of Iranian law firm .  best Iranian law firms .  top Iranian law firms .  list of Iranian law firms . Iranian law office in Tehran .  Iranian law firms  .  best Iranian law office in Tehran.top Iranian law office in Tehran .  list of Iranian law office in Tehran .  Iranian law office  .  top Iranian law officebest Iranian law office  .  list of Iranian law office  .  best Iranian law offices  .  top Iranian law offices .  list of Iranian law offices .  Iranian law offices  .Iranian attorney  .  top Iranian attorney  .  list of Iranian attorneybest Iranian attorneys  .  top Iranian attorneys . list of Iranian attorneys  .  best Iranian attorney .  Persian lawyer in Tehra  .  top Persian lawyer in Tehran. top Persian lawyers in Tehran .  list of Persian lawyers in Tehran .  Persian lawyer  .  top Persian lawyer .best Persian lawyer  .  Persian lawyers  .  top Persian lawyers  .  best Persian lawyers  .  list of Persian lawyersTehran lawyer

قانون مربوط به اصلاحات اراضی2

دفتر حقوقی وکیل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ی خدمات حقوقی

سایت وکیل من:  www.vakileman.com

قانون مربوط به اصلاحات اراضی2

ماده دوم – حداکثر مالکیت زمین

‌تبصره ۱ – در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقت خاص شده‌است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده‌کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری‌داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام‌موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع‌زمینهایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد.

 

پربازدیدترین مطالب

وکیل پایه یک داد گستری.بهترین وکیل پایه یک دادگستری .بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران ..بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران .وکیل پایه یک دادگستری تهران .وکیل دادگستری تهرا ن..وگیل دادگستری پایه یک.وکیل دادگستری تهران.وکیل دادگستری زن.بهترین وکیل دادگستری تهران .وکیل پایه یک .بهترین وکیل پایه یک.بهتربن وکیل پایه یک تهران.بهترین وکیل پایه یک ایران.وکیل پایه یک تهراندفتر حقوقی در دبی..موسسه حقوقی در دبی.وکیل ملک در دبی.بهترین دفتر وکیل دردبی.دفتر وکیل در دبی.بهترین وکیل ایران در دبی.وکیل ایران در دبی.بهترین وکیل در دبی.وکیل در دبی.قرارداد های بین المللی..وکیل قراردادهای بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران.بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران..دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی تهران.بهترین دفتر حقوقی ایران..لیست دفاتر حقوقی.دفترحقوقی بین المللی. احصار وراثت.وکیل انحصار وراثت. بهترین وکیل انحصار وراثتهترین وکیل انحصار وراثت.تهران. بهترین وکیل انحصار وراثت ایران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقی تهران.بهترین موسسه حقوقی ایرانلیست موسسه حقوقی. موسسه حقوقی بین المللیدفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل در ایران. بهترین دفتروکیل در تهراندفتر وکیل بین المللی.دفتر وکالتبهترین دفتروکالتبهترین دفتر وکالت تهرانبهترین دفتر وکالت ایران. لیست دفاتر وکالت.لیست دفاتر وکالت تهران. لیست دفاتر وکالت  ایراندفاتر وکالت بین المللی

محبوب ترین

وکیل خانواده.  وکیل ملک در دبیوکیل ملکبهترین وکیل ملک.  .وکیل ملک در تهران..بهترین وکیل ملک در تهرانوکیل متخصص ملک.  وکیل طلاق.وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق تهران.  بهترین وکیل طلاق ایران..  وکیل دعاوی..وکیل دعاوی تجاری. بهترین وکیل دعاوی تجاری ..  وکیل دعاوی ملکیبهترین وکیل دعاوی ملکی. بهترین وکیل دعاوی کیفری.  وکیل دعاوی کیفری.وکیل دعاوی حقوقی. .بهترین وکیل دعاوی حقوقی ..طلاق توافقی. وکیل طلاق توافقیوکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقی ایران. وکیل شرکتهای خارجی.وکیل. وکیل در تهران.بهترین وکیل. بهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در ایرانوکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل زمین بهترین وکیل زمین.بهترین وکیل زمین تهران. بهترین وکیل زمین ایران.

بخش ویژه

وکیل زمین شهری. بهترین وکیل زمین شهری.بهترین وکیل زمین شهری تهران هترین وکیل زمین شهری ایرانوکیل شرکتهای نفتی.قراردادهای نفتی.وکیل قراردادهای نفتی. مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی در تهرانبهترین مشاور حقوقی در ایران ..وکیل دیوانعالیوکیل دیوانعالی تهران .وکیل دیوانعالی ایرانبهترین وکیل دیوانعالی تهرانبهترین وکیل دیوانعالی  ایران..وکیل اراضیوکیل اراضی تهرانوکیل اراضی یران .  بهترین وکیل اراضی تهران .بهترین وکیل اراضی ایران..وکیل مالکیت معنویوکیل مالکیت معنوی تهران.وکیل مالکیت معنوی ایران. بهترین وکیل مالکیت معنوی تهران .  بهترین وکیل مالکیت معنوی ایران..وکیل ثبت اختراع .وکیل ثبت اختراع تهران .وکیل ثبت اختراع ایران. بهترین وکیل ثبت اختراع تهران.  بهترین وکیل ثبت اختراع ایران.وکیل سرمایه گذاریوکیل سرمایه گذاری تهرانوکیل سرمایه گذتری ایران .بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران.  بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران. وکیل

جدیدترین مطالب

وکیل گاز پترو شیمی . وکیل گازپتروشیمی تهرانوکیل گازپتروشیمی ایرانبهترین وکیل گاز پتروشیمی تهران .  بهترین وکیل گاز پتروشیمی ایران..وکیل دفاتر .وکیل دفارت تهران  .وکیل دفاتر ایران.بهترین وکیل دفاتر تهران. بهترین وکیل دفاتر ایران..وکیل ثبت برند .وکیل ثبت برند تهران. وکیل ثبت برند ایرانبهترین وکیل ثبت برند تهران. بهترین وکیل ثبت برند ایران..وکیل دیوان عالی .وکیل دیوان  عالی تهران.وکیل دیوان عالی ایران .بهترین وکیل دیوان عالی تهران. بهترین وکیل دیوان عالی ایران.وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت ادری تهران .وکیل دیوان عدالت اداری ایران ..هترین وکیل دیوان عدالت اداری تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران..وکیل دیوان عدالتوکیل ایران در شارجه .  بهترین وکیل ایران در شارجه . دفتر وکیل در شارجه ..بهترین دفتر وکیل در  شارجه. وکیل ملک در شارجهموسسه حقوقی در شارجه .دفتر حقوقی در شارجه ..وکیل دیوان عدالت تهران.وکیل دیوان عدالت ایرانبهترین وکیل دیوان عدالت تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت ایران بهترین وکیل ثبت اختراع. بهترین وکیل سرمایه گذاری.. بهترین وکیل گاز پترو شیمی. وکیل مهریه.بهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه تهران.بهترین وکیل مهریه ایران.. وکیل اماراتبهترین وکیل امارات. وکیل راس الخیمهبهترین وکیل راس الخیمه.وکیل در ابو ظبی. بهترین وکیل در ابو ظبی. وکیل ام القوین تهرانوکیل ام القوین ایران..وکیل اتباع خارجی. ویزای کار اتباع خارجی. امور اتباع خارجی.بیمه اتباع خارجی.اقا مت اتباع خارجی در ایران. پروانه اقامت اتباع حارجی.حقوق اتباع خارجی در ایران..حقوق اتباع خارجی. وکیل اتباع بیگانه. ویزای کار اتباع بیگانهامور اتباع بیگانه. بیمه اتباع بیگانه . اقامت اتباع بیگانه در ایران. پروانه اقامت اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانه در ایران.وکیل چک. وکیل چک برگشتی.بهترین وکیل چک .بهترین وکیل چک  درتهران.بهترین وکیل چک در ایران.دفتر وکیل چک..دفتر وکیل چک در تهران.دفتر وکیل چک در ایران.وکیل ستاد اجرایی فرمان امام. وکیل اربیلبهترین وکیل اربیلوکیل اربیل عراقوکیل کردستان عراق. وکیل کپی برابر اصل مدارک.کپی برابر اصل. وکیل آشنا به زبان انگلیسی .  وکیل آشنا به زبان ترکیوکیل آشنا به زبان چینی .  اشتغال اتباع بیگانه .  اشتغال اتباع خارجی .  پروانه کار اتباع بیگانه .  پروانه کار اتباع خارجی . خدمات حقوقی اتباع بیگانه .  خدمات حقوقی اتباع خارجی .  وکیل ثبت شرکتهای خارجی .  خدمات حقوقی شرکتهای خارجیوکیل ثبت شرکت های خارجی .  خدمات حقوقی شرکت های خارجی

مطالب انگلیسی

Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran.expert lawyers in Iran.expert lawyers in Tehran best expert lawyers.Iranian expert lawyers .top expert lawyers .  Iran expert lawyer .  Tehran expert lawyers . Persian expert lawyers.expert lawyers.top expert lawyerIranian expert lawyer  .  expert lawyer in Iran .  expert lawyer in Tehran .Tehran expert lawyerbest expert lawyer . Persian expert lawyer . expert lawyer . expert law frim in Iran . expert law office in Iran .  list of Iranian lawyer .  best Iranian lawyer .  top Iranian lawyer .Iranian lawyers .  Iranian law firm in Tehran . top Iranian law firm in Tehran .  best Iranian law firm in Tehranlist of Iranian law firm in Tehran .  Iranian law firms in Tehran .  top Iranian law firms in Tehran .  best Iranian law firms in Tehran  .  list of Iranian law firms in Tehran .  Iranian law firm .  top Iranian law firmbest Iranian law firm  .  list of Iranian law firm .  best Iranian law firms .  top Iranian law firms .  list of Iranian law firms . Iranian law office in Tehran .  Iranian law firms  .  best Iranian law office in Tehran.top Iranian law office in Tehran .  list of Iranian law office in Tehran .  Iranian law office  .  top Iranian law officebest Iranian law office  .  list of Iranian law office  .  best Iranian law offices  .  top Iranian law offices .  list of Iranian law offices .  Iranian law offices  .Iranian attorney  .  top Iranian attorney  .  list of Iranian attorneybest Iranian attorneys  .  top Iranian attorneys . list of Iranian attorneys  .  best Iranian attorney .  Persian lawyer in Tehra  .  top Persian lawyer in Tehran. top Persian lawyers in Tehran .  list of Persian lawyers in Tehran .  Persian lawyer  .  top Persian lawyer .best Persian lawyer  .  Persian lawyers  .  top Persian lawyers  .  best Persian lawyers  .  list of Persian lawyersTehran lawyer

قانون زمین شهری4:

دفتر حقوقی وکیل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ی خدمات حقوقی

سایت وکیل من:  www.vakileman.com

قانون زمین شهری4:
تبصره‌ 7 ـ دولت‌ و شهرداریها می‌توانند برای‌ اجرای‌ طرحهای‌ دولتی‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ زیربنایی‌ خود زمین‌ مورد نیاز را در شهرها و شهرک های ‌سراسر کشور با رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ و تبصره‌های‌ این‌ ماده‌ تملک‌ نمایند.
تبصره‌ 8 ـ زمینهای‌ دایری‌ که‌ دولت‌ یا شهرداریها در کلیه‌ شهرها و شهرکها نیاز به‌ تملک‌ آنها دارند پس‌ از تصویب‌ طرح‌ و اعلام‌ مراتب‌ به‌ ادارات‌ ثبت ‌قابل‌ انتقال‌ به‌ غیر نبوده‌ مگر به‌ دولت‌ یا شهرداری ها.
تبصره‌ 9 ـ تقویم‌ دولت‌ براساس‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ (ارزش‌ معاملاتی‌) زمین‌ بوده‌ و بهای‌ اعیانی ها در اراضی‌ و سایر حقوق‌ قانونی‌ طبق‌ نظر کارشناس ‌رسمی‌ دادگستری‌ براساس‌ بهای‌ عادله‌ روز تعیین‌ می‌گردد.

پربازدیدترین مطالب

وکیل پایه یک داد گستری.بهترین وکیل پایه یک دادگستری .بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران ..بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران .وکیل پایه یک دادگستری تهران .وکیل دادگستری تهرا ن..وگیل دادگستری پایه یک.وکیل دادگستری تهران.وکیل دادگستری زن.بهترین وکیل دادگستری تهران .وکیل پایه یک .بهترین وکیل پایه یک.بهتربن وکیل پایه یک تهران.بهترین وکیل پایه یک ایران.وکیل پایه یک تهراندفتر حقوقی در دبی..موسسه حقوقی در دبی.وکیل ملک در دبی.بهترین دفتر وکیل دردبی.دفتر وکیل در دبی.بهترین وکیل ایران در دبی.وکیل ایران در دبی.بهترین وکیل در دبی.وکیل در دبی.قرارداد های بین المللی..وکیل قراردادهای بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران.بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران..دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی تهران.بهترین دفتر حقوقی ایران..لیست دفاتر حقوقی.دفترحقوقی بین المللی. احصار وراثت.وکیل انحصار وراثت. بهترین وکیل انحصار وراثتهترین وکیل انحصار وراثت.تهران. بهترین وکیل انحصار وراثت ایران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقی تهران.بهترین موسسه حقوقی ایرانلیست موسسه حقوقی. موسسه حقوقی بین المللیدفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل در ایران. بهترین دفتروکیل در تهراندفتر وکیل بین المللی.دفتر وکالتبهترین دفتروکالتبهترین دفتر وکالت تهرانبهترین دفتر وکالت ایران. لیست دفاتر وکالت.لیست دفاتر وکالت تهران. لیست دفاتر وکالت  ایراندفاتر وکالت بین المللی

محبوب ترین

وکیل خانواده.  وکیل ملک در دبیوکیل ملکبهترین وکیل ملک.  .وکیل ملک در تهران..بهترین وکیل ملک در تهرانوکیل متخصص ملک.  وکیل طلاق.وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق تهران.  بهترین وکیل طلاق ایران..  وکیل دعاوی..وکیل دعاوی تجاری. بهترین وکیل دعاوی تجاری ..  وکیل دعاوی ملکیبهترین وکیل دعاوی ملکی. بهترین وکیل دعاوی کیفری.  وکیل دعاوی کیفری.وکیل دعاوی حقوقی. .بهترین وکیل دعاوی حقوقی ..طلاق توافقی. وکیل طلاق توافقیوکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقی ایران. وکیل شرکتهای خارجی.وکیل. وکیل در تهران.بهترین وکیل. بهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در ایرانوکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل زمین بهترین وکیل زمین.بهترین وکیل زمین تهران. بهترین وکیل زمین ایران.

بخش ویژه

وکیل زمین شهری. بهترین وکیل زمین شهری.بهترین وکیل زمین شهری تهران هترین وکیل زمین شهری ایرانوکیل شرکتهای نفتی.قراردادهای نفتی.وکیل قراردادهای نفتی. مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی در تهرانبهترین مشاور حقوقی در ایران ..وکیل دیوانعالیوکیل دیوانعالی تهران .وکیل دیوانعالی ایرانبهترین وکیل دیوانعالی تهرانبهترین وکیل دیوانعالی  ایران..وکیل اراضیوکیل اراضی تهرانوکیل اراضی یران .  بهترین وکیل اراضی تهران .بهترین وکیل اراضی ایران..وکیل مالکیت معنویوکیل مالکیت معنوی تهران.وکیل مالکیت معنوی ایران. بهترین وکیل مالکیت معنوی تهران .  بهترین وکیل مالکیت معنوی ایران..وکیل ثبت اختراع .وکیل ثبت اختراع تهران .وکیل ثبت اختراع ایران. بهترین وکیل ثبت اختراع تهران.  بهترین وکیل ثبت اختراع ایران.وکیل سرمایه گذاریوکیل سرمایه گذاری تهرانوکیل سرمایه گذتری ایران .بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران.  بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران. وکیل

جدیدترین مطالب

وکیل گاز پترو شیمی . وکیل گازپتروشیمی تهرانوکیل گازپتروشیمی ایرانبهترین وکیل گاز پتروشیمی تهران .  بهترین وکیل گاز پتروشیمی ایران..وکیل دفاتر .وکیل دفارت تهران  .وکیل دفاتر ایران.بهترین وکیل دفاتر تهران. بهترین وکیل دفاتر ایران..وکیل ثبت برند .وکیل ثبت برند تهران. وکیل ثبت برند ایرانبهترین وکیل ثبت برند تهران. بهترین وکیل ثبت برند ایران..وکیل دیوان عالی .وکیل دیوان  عالی تهران.وکیل دیوان عالی ایران .بهترین وکیل دیوان عالی تهران. بهترین وکیل دیوان عالی ایران.وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت ادری تهران .وکیل دیوان عدالت اداری ایران ..هترین وکیل دیوان عدالت اداری تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران..وکیل دیوان عدالتوکیل ایران در شارجه .  بهترین وکیل ایران در شارجه . دفتر وکیل در شارجه ..بهترین دفتر وکیل در  شارجه. وکیل ملک در شارجهموسسه حقوقی در شارجه .دفتر حقوقی در شارجه ..وکیل دیوان عدالت تهران.وکیل دیوان عدالت ایرانبهترین وکیل دیوان عدالت تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت ایران بهترین وکیل ثبت اختراع. بهترین وکیل سرمایه گذاری.. بهترین وکیل گاز پترو شیمی. وکیل مهریه.بهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه تهران.بهترین وکیل مهریه ایران.. وکیل اماراتبهترین وکیل امارات. وکیل راس الخیمهبهترین وکیل راس الخیمه.وکیل در ابو ظبی. بهترین وکیل در ابو ظبی. وکیل ام القوین تهرانوکیل ام القوین ایران..وکیل اتباع خارجی. ویزای کار اتباع خارجی. امور اتباع خارجی.بیمه اتباع خارجی.اقا مت اتباع خارجی در ایران. پروانه اقامت اتباع حارجی.حقوق اتباع خارجی در ایران..حقوق اتباع خارجی. وکیل اتباع بیگانه. ویزای کار اتباع بیگانهامور اتباع بیگانه. بیمه اتباع بیگانه . اقامت اتباع بیگانه در ایران. پروانه اقامت اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانه در ایران.وکیل چک. وکیل چک برگشتی.بهترین وکیل چک .بهترین وکیل چک  درتهران.بهترین وکیل چک در ایران.دفتر وکیل چک..دفتر وکیل چک در تهران.دفتر وکیل چک در ایران.وکیل ستاد اجرایی فرمان امام. وکیل اربیلبهترین وکیل اربیلوکیل اربیل عراقوکیل کردستان عراق. وکیل کپی برابر اصل مدارک.کپی برابر اصل.

مطالب انگلیسی

Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran

 

 

 

قانون زمین شهری4:

دفتر حقوقی وکیل من

88401416 021 و 6008720 0912

ارائه دهنده ی خدمات حقوقی

سایت وکیل من:  www.vakileman.com

قانون زمین شهری4:
تبصره‌ 7 ـ دولت‌ و شهرداریها می‌توانند برای‌ اجرای‌ طرحهای‌ دولتی‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ زیربنایی‌ خود زمین‌ مورد نیاز را در شهرها و شهرک های ‌سراسر کشور با رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ و تبصره‌های‌ این‌ ماده‌ تملک‌ نمایند.
تبصره‌ 8 ـ زمینهای‌ دایری‌ که‌ دولت‌ یا شهرداریها در کلیه‌ شهرها و شهرکها نیاز به‌ تملک‌ آنها دارند پس‌ از تصویب‌ طرح‌ و اعلام‌ مراتب‌ به‌ ادارات‌ ثبت ‌قابل‌ انتقال‌ به‌ غیر نبوده‌ مگر به‌ دولت‌ یا شهرداری ها.
تبصره‌ 9 ـ تقویم‌ دولت‌ براساس‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ (ارزش‌ معاملاتی‌) زمین‌ بوده‌ و بهای‌ اعیانی ها در اراضی‌ و سایر حقوق‌ قانونی‌ طبق‌ نظر کارشناس ‌رسمی‌ دادگستری‌ براساس‌ بهای‌ عادله‌ روز تعیین‌ می‌گردد.

پربازدیدترین مطالب

وکیل پایه یک داد گستری.بهترین وکیل پایه یک دادگستری .بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران ..بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران .وکیل پایه یک دادگستری تهران .وکیل دادگستری تهرا ن..وگیل دادگستری پایه یک.وکیل دادگستری تهران.وکیل دادگستری زن.بهترین وکیل دادگستری تهران .وکیل پایه یک .بهترین وکیل پایه یک.بهتربن وکیل پایه یک تهران.بهترین وکیل پایه یک ایران.وکیل پایه یک تهراندفتر حقوقی در دبی..موسسه حقوقی در دبی.وکیل ملک در دبی.بهترین دفتر وکیل دردبی.دفتر وکیل در دبی.بهترین وکیل ایران در دبی.وکیل ایران در دبی.بهترین وکیل در دبی.وکیل در دبی.قرارداد های بین المللی..وکیل قراردادهای بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی.بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران.بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران..دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی.بهترین دفتر حقوقی تهران.بهترین دفتر حقوقی ایران..لیست دفاتر حقوقی.دفترحقوقی بین المللی. احصار وراثت.وکیل انحصار وراثت. بهترین وکیل انحصار وراثتهترین وکیل انحصار وراثت.تهران. بهترین وکیل انحصار وراثت ایران.ثبت شركت  . وكيل ثبت شركت ثبت شركت ارزان . ارزانترين ثبت شركت . ثبت شركت ها . شرايط ثبت شركت  ..  ثبت شركت سهامي خاص.موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقیبهترین موسسه حقوقی تهران.بهترین موسسه حقوقی ایرانلیست موسسه حقوقی. موسسه حقوقی بین المللیدفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل. بهترین دفتر وکیل در ایران. بهترین دفتروکیل در تهراندفتر وکیل بین المللی.دفتر وکالتبهترین دفتروکالتبهترین دفتر وکالت تهرانبهترین دفتر وکالت ایران. لیست دفاتر وکالت.لیست دفاتر وکالت تهران. لیست دفاتر وکالت  ایراندفاتر وکالت بین المللی

محبوب ترین

وکیل خانواده.  وکیل ملک در دبیوکیل ملکبهترین وکیل ملک.  .وکیل ملک در تهران..بهترین وکیل ملک در تهرانوکیل متخصص ملک.  وکیل طلاق.وکیل طلاق تهرانبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق تهران.  بهترین وکیل طلاق ایران..  وکیل دعاوی..وکیل دعاوی تجاری. بهترین وکیل دعاوی تجاری ..  وکیل دعاوی ملکیبهترین وکیل دعاوی ملکی. بهترین وکیل دعاوی کیفری.  وکیل دعاوی کیفری.وکیل دعاوی حقوقی. .بهترین وکیل دعاوی حقوقی ..طلاق توافقی. وکیل طلاق توافقیوکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی تهرانبهترین وکیل طلاق توافقی ایران. وکیل شرکتهای خارجی.وکیل. وکیل در تهران.بهترین وکیل. بهترین وکیل در تهرانبهترین وکیل در ایرانوکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان. بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی. وکیل زمین بهترین وکیل زمین.بهترین وکیل زمین تهران. بهترین وکیل زمین ایران.

بخش ویژه

وکیل زمین شهری. بهترین وکیل زمین شهری.بهترین وکیل زمین شهری تهران هترین وکیل زمین شهری ایرانوکیل شرکتهای نفتی.قراردادهای نفتی.وکیل قراردادهای نفتی. مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی.بهترین مشاور حقوقی در تهرانبهترین مشاور حقوقی در ایران ..وکیل دیوانعالیوکیل دیوانعالی تهران .وکیل دیوانعالی ایرانبهترین وکیل دیوانعالی تهرانبهترین وکیل دیوانعالی  ایران..وکیل اراضیوکیل اراضی تهرانوکیل اراضی یران .  بهترین وکیل اراضی تهران .بهترین وکیل اراضی ایران..وکیل مالکیت معنویوکیل مالکیت معنوی تهران.وکیل مالکیت معنوی ایران. بهترین وکیل مالکیت معنوی تهران .  بهترین وکیل مالکیت معنوی ایران..وکیل ثبت اختراع .وکیل ثبت اختراع تهران .وکیل ثبت اختراع ایران. بهترین وکیل ثبت اختراع تهران.  بهترین وکیل ثبت اختراع ایران.وکیل سرمایه گذاریوکیل سرمایه گذاری تهرانوکیل سرمایه گذتری ایران .بهترین وکیل سرمایه گذاری تهران.  بهترین وکیل سرمایه گذاری ایران. وکیل

جدیدترین مطالب

وکیل گاز پترو شیمی . وکیل گازپتروشیمی تهرانوکیل گازپتروشیمی ایرانبهترین وکیل گاز پتروشیمی تهران .  بهترین وکیل گاز پتروشیمی ایران..وکیل دفاتر .وکیل دفارت تهران  .وکیل دفاتر ایران.بهترین وکیل دفاتر تهران. بهترین وکیل دفاتر ایران..وکیل ثبت برند .وکیل ثبت برند تهران. وکیل ثبت برند ایرانبهترین وکیل ثبت برند تهران. بهترین وکیل ثبت برند ایران..وکیل دیوان عالی .وکیل دیوان  عالی تهران.وکیل دیوان عالی ایران .بهترین وکیل دیوان عالی تهران. بهترین وکیل دیوان عالی ایران.وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت ادری تهران .وکیل دیوان عدالت اداری ایران ..هترین وکیل دیوان عدالت اداری تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران..وکیل دیوان عدالتوکیل ایران در شارجه .  بهترین وکیل ایران در شارجه . دفتر وکیل در شارجه ..بهترین دفتر وکیل در  شارجه. وکیل ملک در شارجهموسسه حقوقی در شارجه .دفتر حقوقی در شارجه ..وکیل دیوان عدالت تهران.وکیل دیوان عدالت ایرانبهترین وکیل دیوان عدالت تهرانبهترین وکیل دیوان عدالت ایران بهترین وکیل ثبت اختراع. بهترین وکیل سرمایه گذاری.. بهترین وکیل گاز پترو شیمی. وکیل مهریه.بهترین وکیل مهریهبهترین وکیل مهریه تهران.بهترین وکیل مهریه ایران.. وکیل اماراتبهترین وکیل امارات. وکیل راس الخیمهبهترین وکیل راس الخیمه.وکیل در ابو ظبی. بهترین وکیل در ابو ظبی. وکیل ام القوین تهرانوکیل ام القوین ایران..وکیل اتباع خارجی. ویزای کار اتباع خارجی. امور اتباع خارجی.بیمه اتباع خارجی.اقا مت اتباع خارجی در ایران. پروانه اقامت اتباع حارجی.حقوق اتباع خارجی در ایران..حقوق اتباع خارجی. وکیل اتباع بیگانه. ویزای کار اتباع بیگانهامور اتباع بیگانه. بیمه اتباع بیگانه . اقامت اتباع بیگانه در ایران. پروانه اقامت اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانهحقوق اتباع بیگانه در ایران.وکیل چک. وکیل چک برگشتی.بهترین وکیل چک .بهترین وکیل چک  درتهران.بهترین وکیل چک در ایران.دفتر وکیل چک..دفتر وکیل چک در تهران.دفتر وکیل چک در ایران.وکیل ستاد اجرایی فرمان امام. وکیل اربیلبهترین وکیل اربیلوکیل اربیل عراقوکیل کردستان عراق. وکیل کپی برابر اصل مدارک.کپی برابر اصل.

مطالب انگلیسی

Law office in Iran . Iranian law office. Inter national  law office In Iran.top law offices in Iran .  Iran law office.registered law office in Iran. Iranian lawyers.Persian lawyers. Best Iranian lawyers.Find lawyers in Iran.Tehran lawyers..company registration.company registration in Iran. company registration office in Iran. foreign company registration in Iran.  Brand registration.Brand registration in Iran.Brand registration office in Iran. foreign brand registration in Iran .  Legal services in Iran.Best Legal services in Iran.  Iran visawork visa Iran.Work  Persian visa Iran.  Iran visa requirement. Iran visa on arrival Iran tourist visa.  Iran travel visa. Iran visa application .Iran business visa Iran visa fee. set up business in Iran.starting a business in Iran.doing business in Iran  restriction..law firm in Iran . Iranian law office.International  law firm in Iran. top law firms in Iran .  registered law firm in Iran

 

 

 

دفتر حقوقی وکیل من5

دفتر حقوقی “وکیل من” :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی،

88401416 021    و   6008720 0912

 

قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکت هاي خارجی

ماده واحده -1 شرکت هاي خارجی که درکشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل

متقابل ازسوي کشور متبوع می توانند درزمینه ه ائی که توسط دولت جمهوري اسلامی ایران تعیین می شود

درچهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یانمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائی با هماهنگی سایر مراجع

ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

پربازدیدترین

 

وکیل پایه یک داد گستری//بهترین وکیل پایه یک دادگستری // بهترین وکیل پایه یک داد گستری تهران //

بهترین وکیل پایه یک دادگستری ایران // وکیل پایه یک دادگستری تهران //وکیل دادگستری تهرا ن//

وگیل دادگستری پایه یک//وکیل دادگستری تهران   //   /وکیل دادگستری زن//بهترین وکیل دادگستری تهران//

وکیل پایه یک //بهترین وکیل پایه یک// بهتربن وکیل پایه یک تهران//بهترین وکیل پایه یک ایران//وکیل پایه یک تهران// دفتر حقوقی در دبی//موسسه حقوقی در دبی//وکیل ملک در دبی//بهترین دفتر وکیل دردبی//دفتر وکیل در دبی// بهترین وکیل ایران در دبی//وکیل ایران در دبی// بهترین وکیل در دبی//وکیل در دبی//قرارداد های بین المللی//

وکیل قراردادهای بین المللی//بهترین وکیل قرارداد های بین المللی//بهترین وکیل قرارداد های بین المللی در تهران//

بهترین وکیل  قرارداد های بین المللی در ایران//

//دفتر حقوقی// بهترین دفتر حقوقی//بهترین دفتر حقوقی تهران//

بهترین دفتر حقوقی ایران//لیست دفاتر حقوقی//دفتر حقوقی بین المللی//

//  موسسه حقوقی//  بهترین موسسه حقوقی//  بهترین موسسه حقوقی تهران// 

بهترین موسسه حقوقی ایران//  لیست موسسه حقوقی//  موسسه حقوقی بین المللی//  دفتر وکیل//  بهترین دفتر وکیل//  بهترین دفتر وکیل در ایران//  بهترین دفتروکیل در تهران//  دفتر وکیل بین المللی//

دفتر وکالت//  بهترین دفتروکالت//  بهترین دفتر وکالت تهران//  بهترین دفتر وکالت ایران//  لیست دفاتر وکالت// 

لیست دفاتر وکالت تهران//  لیست دفاتر وکالت  ایران//  دفاتر وکالت بین امللی//  احصار وراثت// وکیل انحصار وراثت/ /

بهترین وکیل انحصار وراثت//بهترین وکیل انحصار وراثت تهران//  بهترین وکیل انحصار وراثت ایران//

 

ثبت شركت  //  وكيل ثبت شركت //  ثبت شركت ارزان //  ارزانترين ثبت شركت // ثبت شركت ها //  شرايط ثبت شركت  // ثبت شركت با مسئوليت محدود //  ثبت شركت سهامي خاص //

وکیل خانواده //  وکیل ملک در دبی //  وکیل ملک //  بهترین وکیل ملک //  وکیل ملک در تههران//

بهترین وکیل ملک در تهران //  وکیل متخصص ملک //  وکیل طلاق //  /

وکیل طلاق تهران //  بهترین وکیل طلاق //  بهترین وکیل طلاق تهران //  بهترین وکیل طلاق ایران//  وکیل دعاوی //  وکیل دعاوی تجاری

 بهترین وکیل دعاوی تجاری //  وکیل دعاوی ملکی //  بهترین وکیل دعاوی ملکی//   بهترین وکیل دعاوی کیفری //  وکیل دعاوی کیفری

 وکیل دعاوی حقوقی //  /بهترین وکیل دعاوی حقوقی //طلاق توافقی//  وکیل طلاق توافقی //  وکیل طلاق توافقی تهران //

بهترین وکیل طلاق توافقی //  بهترین وکیل طلاق توافقی تهران //  بهترین وکیل طلاق توافقی ایران//  وکیل شرکتهای خارجی//

وکیل//  وکیل در تهران//  بهترین وکیل/ بهترین وکیل در تهران //  بهترین وکیل در ایران //  وکیل مسلط به زبان انگلیسی //

وکیل مسلط به زبان //  بهترین وکیل مسلط به زبان //  بهترین وکیل مسلط به زبان انگلیسی //  وکیل زمین //   بهترین وکیل زمین //

بهترین وکیل زمین تهران //  بهترین وکیل زمین ایران// وکیل زمین شهری //  بهترین وکیل زمین شهری //

بهترین وکیل زمین شهری تهران //  بهترین وکیل زمین شهری ایران //  وکیل شرکتهای نفتی//  قراردادهای نفتی//

وکیل قراردادهای نفتی // مشاور حقوقی //بهترین مشاور حقوقی//  بهترین مشاور حقوقی در تهران //  بهترین مشاور حقوقی در ایران //

 

 

 

 

 

 

 

وکیل قرارداد

وکیل قرارداد
دفتر وکیل من:
88401416 021
6008720 0912
رای گریز از این اتفاقات ناگوار حقوقی و مالی کافی است قبل تنظیم و امضای هر قراردادی با وکیل خود و مشاور امور قراردادها مشورت نمایید تا با راهنمایی های حقوقی و فنی او و حتی با سپردن تکلیف تنظیم قرارداد به وی خیال خود را از احتمال شکست قرارداد و توافق فیمابین و از کف دادن سرمایه و زمان به نوعی بیمه نمایید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی
دفتر وکیل من:
88401416 021
6008720 0912
زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم.

طلاق توافقی بدین شکل است که زوج و زوجه پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند با تنظیم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دونفر، با قید کلمه « طلاق توافقی » در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند.

وکیل قرارداد

وکیل قرارداد
6008720 0912
88401416 021
سایت وکیل من: www.vakileman.com

وکیل قرارداد
وکیل قرارداد

وکیل قرارداد

در تنظیم قرارداد به موارد ذیل وجه داشته باشیم

از هر گونه تنظیم سند در حالت خستگی، تشنگی، گرسنگی، عصبانیت خودداری شود؛ زیرا این موارد باعث می­شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم­ کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذکر نشود. (وکیل قرارداد)

از ذکر مطالب غیر ضروری خودداری شود.

در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غیر (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر!

در وکالتنامه ارایه ­شده وکیل باید اولاً بلاعزل بوده ثانیاً ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل(وکیل قرارداد) دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد.

اگر فروشنده ولی مالک و مالک صغیر است، باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه­ نامه صغیر، کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله­ کننده به ولایت از طرف فلان صغیر معامله انجام می­دهد و از شناسنامه وی و صغیر که با امضای ولی باشد، رونوشت اخذ شود.

در نگارش سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد از نگارش کلمات تکرای همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند، خودداری شود؛ به خصوص در مواردی که از کاربن استفاده می­شود. (وکیل قرارداد)

مواردی که در آن­ها رقم به کار رفته، بهتر است رقم به صورت حروف نیز قید شود، (مثلاً مبلغ معامله ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، شصت میلیون ریال) تا در صورت ابهام به راحتی رفع شود.

اگر فروشنده قیم مالک است، باید قیم­نامه ملاحظه و فتوکپی آن با امضای قیم اخذ شود. مفاد قیم­نامه دقیقاً مطالعه و بررسی شود که آیا قیم با نظارت و مداخله مقام قضایی (اداره سرپرستی) حق فروش دارد یا خیر و اگر به مجوز از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او قرارداد امضا و یا به وی پولی پرداخت شود.

اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهی مطابقت داده شود در صورتی که فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح است؛ مگر اینکه بقیه ورقه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند. (وکیل قرارداد)

دقت شود که فروشنده، ممنوع­ العامله از طریق مقامات قضایی نباشد؛ برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.

فروشنده کارت پایان­ خدمت وظیفه عمومی داشته باشد .(وکیل قرارداد)

اگر فروشنده یا خریدار مشکوک، مریض احوال و احتمال جنون یا حجر وی داده شود، باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام شود.

برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا و در کدام دفترخانه حاظر شوند. می­توان قبلاً در این مورد پیش­ بینی نمود و شماره دفترخانه و نشانی آن و نیز روز و ساعت معینی را که امکان فراهم ­شدن مقدمات تنظیم سند باشد، تعیین و در مبایعه­ نامه قید کرد این مطلب برای احراز تخلف و متخلف از موضوع مذکور کمک می­کند. (وکیل قرارداد)

در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی را تعیین کند، این موعد باید در قرارداد به روشنی مشخص شود.

بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتی قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، باید از فروشنده اخذ شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام خریدار آخر خودداری نماید، امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد.

دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نبوده، باید اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالک رسمی را ارایه نماید. نباید هیچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معامله تا ارایه آن صورت گیرد.(وکیل قرارداد)

در معاملات از اسنادی مثل چک و سفته­ای (که طرفین معامله در حضور خود، امضا نموده­اند) استفاده شود و از اخذ چک­هایی که آدرس آن­ها مشخص نیست، خودداری شود.

از اصالت اسناد و چک­هایی که طرفین رد و بدل می­کنند، اطمینان حاصل شود. (وکیل قرارداد)

در صورتی که طرفین بعد از تنظیم مبایعه­ نامه قصد برهم زدن معامله را داشته باشند، این عمل که با رضایت طرفین عقد بر هم می­ خورد، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ می­گویند. با این اقاله ملک یا آپارتمان به فروشنده و ثمن به خریدار بر می­گردد و مراتب باید در ذیل با حاشیه یا ظهر قرارداد یا برگه جداگانه (با ذکر مشخصات قرارداد اول) قید و به امضای طرفین برسد.
وکیل قرارداد

وکیل مسلط به زبان انگلیسی

وکیل مسلط به زبان انگلیسی
دفتر وکیل من:
88401416 021
6008720 0912
وکیل مسلط به زبان انگلیسی
تجربه کار با وکیل مسلط به زبان انگلیسی و متخصص در حقوق ، دعاوی تجاری، قرارداد، ملک، ثبت، بین الملل،
با ما تماس بگیرید
وکیل مسلط به زبان انگلیسی